Back to Top
 

Technológia

 

EKP M+Z1

Technológia - pištoľ EKP M+Z1Striekacia pištoľ EKP M+Z1 je elektrokinetická (TRIBO) pištoľ určená na nanášanie práškových farieb. Prášková farba sa v tomto type striekacích pištolí elektrostatický nabíja prechodom práškovej farby cez trubicu zo špeciálneho plastu. Tento systém je vhodný pre tvarovo členité dielce, hlboké dutiny, drôtený program, vrchné vrstvy a opravy už nastriekaných dielcov. Prednosťou pištole je jednoduchosť a s tým spojená spoľahlivosť, jednoduchá zmena odtieňa a minimálne investičné náklady na celé pracovisko. Dostatočnej elektrizácie sú schopné prevažne práškové farby epoxidové, ale aj niektoré epoxy-polyesterové a dokonca existujú aj čisté polyesterové, vyvinuté pre (tribostatické) nanášanie.

 
 

TRIBO PRSTEN 03

Technológia - PRSTEN03Striekacia pištol TRIBO PRSTEN 03 je elektrokinetická (TRIBO) pištoľ určená na nanášanie práškových farieb. Prášková farba sa v tomto type striekacích pištolí elektrostatický nabíja prechodom práškovej farby cez trubicu zo špeciálneho plastu. Tento systém je vhodný pre tvarovo členité dielce, hlboké dutiny, drôtený program, vrchné vrstvy a opravy už nastriekaných dielcov. Prednosťou pištole je jednoduchosť a s tým spojená spoľahlivosť, jednoduchá zmena odtieňa a minimálne investičné náklady na celé pracovisko. Dostatočnej elektrizácie sú schopné prevažne práškové farby epoxidové, ale aj niektoré epoxy-polyesterové a dokonca existujú aj čisté polyesterové, vyvinuté pre (tribostatické) nanášanie. Táto striekacia pištoľ sa od predchádzajúceho typu líši tým, že nemá zásobníkovú nádržku na farbu, ale je vybavená čerpadlom práškovej farby.

 

NORDSON Encore

technológia - nordson encoreStriekacie zariadenie NORDSON Encore je zariadenie na nanášanie práškovej farby v ktorom sa prášková farba elektricky nabíja priamo vysokým napätím cez elektródu okolo ktorej prechádza prášková farba. Riadiaca elektronika a pištoľ poskytujú 100.000 voltov pre maximálnu účinnosť prenosu first-pass. Takto nabitá farba je vplyvom elektrostatických síl priťahovaná k uzemnenému kovovému povrchu. Ručný práškový striekací systém Encore LT Nordson Corp je určený pre náročné každodenné použitie, ktorý ponúka pokročilé funkcie a prevádzkové riadenie priamo na pištoli. Ak k tomuto všetkému pridáme digitálne ovládanie môžeme ukladať parametre pre jednotlivé pracovné režimy do pamäte. Uložené režimy vieme v prípade potreby z pamäte vyvolať, čo nám umožní dosahovať porovnateľných výsledkov pri podobných zákazkách. Systém je vybavený čerpadlom práškovej farby.

 

Wagner Power Gun

technológia WagnergunStriekacie zariadenie Wagner Power Gun je principiálne podobné zariadeniu Nordson Encore. Striekaný prášok nabíja vysoké napätie generované elektronikou zariadenia. Výška vysokého napätia dosahuje až 100 000 V. Od predchádzajúceho zariadenia sa líši tým, že jeho súčasťou je mobilná jednotka s elektronikou, vibračným stolom a čerpadlom striekaného prášku. Zariadenie je teda mobilnejšie ako predchádzajúce. Vibračný stôl naviac umožňuje odoberať prášok priamo z jeho pôvodného obalu, čo skracuje technologické časy na čistenie systému pri zmene farby.

 

Striekací box

technológia - striekaci box1Striekací box je určený na zachytávanie práškových farieb (plastov) pri nanášaní na vodivé výrobky umiestnené v elektrostatickom poli pomocou elektrostatického, alebo elektrokinetického nanášacieho zariadenia (pištole). Zachytená farba môže byť znovu použitá na úpravu výrobkov. Kabína je určená pre jedného pracovníka, tvorí jedno ručné pracovisko s jedným nanášacím zariadením (striekacou pištoľou). Kabína je vybavená sadou filtračných vložiek, ktoré slúžia na zachytávanie práškovej farby, ktorá sa nezachytila na výrobku. Prefiltrovaný vzduch je vháňaný naspäť do miestnosti, čo má za následok minimalizáciu tepelných strát najmä v zimných mesiacoch.

 
 

Vypaľovacia pec

technológia - Vypalovacia pecVypaľovacia pec je určená na vypaľovanie výrobkov po nanesení práškovej farby. Teplota v peci dosahuje 180°C – 200°C. Pec je vybavená troma plynovými horákmi s nepriamym ohrevom s celkovým výkonom 120kw. Výrobky sa do pece zavážajú podvesným dopravníkom. Toto usporiadanie uľahčuje presúvanie a manipuláciu s ťažšími, alebo rozmernejšími výrobkami. Po zavezení do pece sa nanesená farba na výrobku nataví, vytvorí súvislý povlak a následne vytvrdne. Po vychladnutí je výrobok okamžite použiteľný. Nakoľko je nutné aby každý výrobok vošiel do pece je pec zároveň aj limitujúcim faktorom čo sa týka veľkosti výrobku, ktorý vieme v našej lakovni povrchovo upraviť

Rozmery pece

7000 x 1150 x 1900 mm

 

Pracovisko predúpravy výrobkov

 

Technológia - predupravaPracovisko predúpravy je určené na odstránenie mastných nečistôt (odmastenie) a na chemickú predúpravu (fosfátovanie) povrchu výrobkov , ktoré majú byť následne povrchovo upravené práškovým plastom. Pracovisko predúpravy tvorí celoplastový postrekovací box a zásobníková nádrž s ohrevom na odmasťovaciu kvapalinu s priamym ohrevom.Zásobníková nádrž je vybavená tlakovým čerpadlom,tlakovou hadicou dlhou 10 m a ručnou postrekovou tlakovou pištoľou. Odmasťovací box je vybavený zbernou vaňou umiestnenou pod roštom ,na ktorom sa upravujú výrobky. V zbernej vani sa nahromadí použitý fosfátovací roztok, ktorý je následne dopravený do zásobníkovej nádrže cirkulačným kalovým čerpadlom. Zásobníková nádrž má na dne výpustný ventil na odpúšťanie usadených kalov.